Prowadzenie ksiąg rachunkowych:

     ewidencjonowanie dostarczanych dokumentów

     prowadzenie rejestrów VAT i innych ewidencji wymaganych przepisami

     sporządzanie miesięcznych i rocznych deklaracji podatkowych i statystycznych. INTRASTAT

     sporządzanie przelewów

     sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych

     sporządzanie analiz i budżetów dla Zarządu i właścicieli według wymagań i wzorów przez nich określonych

     bieżąca analiza przepisów podatkowych mogących mieć wpływ na działalność klienta

Prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów:

ewidencjonowanie dostarczanych dokumentów

prowadzenie rejestrów VAT i innych ewidencji wymaganych przepisami

sporządzanie miesięcznych i rocznych deklaracji podatkowych

Usługi kadrowo-płacowe:

naliczanie wynagrodzeń

sporządzanie i przekazywanie deklaracji ZUS i PFRON
oraz kontakty z tymi instytucjami

prowadzenie ewidencji wynagrodzeń i sporządzanie informacji o wynagrodzeniach dla pracowników

sporządzanie rocznych rozliczeń pracowników

Usługi kadrowo-płacowe:

doradztwo organizacyjne

doradztwo finansowe

doradztwo kadrowe

rejestrację firm

wyprowadzanie zaległości

rozliczanie produkcji

występowanie przed Urzędami Skarbowymi w imieniu klienta

obsługę zakładów pracy chronionej

KONTAKT

40-707 KATOWICE

UL. FRANCISZKAŃSKA 43